54 mio. kr. skal bidrage til bæredygtig vækst i dansk turisme

3. oktober 2022

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbner nu for ansøgninger til en pulje på 54 mio. kr. målrettet lokale og tværgående turismeprojekter.

Projekterne skal understøtte visionen i den nye nationale turismestrategi om økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig vækst i turismebranchen.

Turisme er en styrkeposition med stor betydning for Danmark, der efter et rekordår i 2019 blev hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Men nu er dansk turisme på vej tilbage, og de foreløbige overnatningstal for 2022 er lovende for flere dele af turismeerhvervet.

Tal fra VisitDenmark viser, at der i juli 2022 var 12,5 mio. turistovernatninger i Danmark, hvilket er 3,2 pct. flere end i samme måned i 2019. Samlet set var der godt 36,9 mio. overnatninger og en vækst på 9,5 pct. i perioden januar-juli sammenlignet med samme periode 2019.

I juni 2022 fik Danmark en ny national strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Strategien, der er udarbejdet i regi af Det Nationale Turismeforum, sætter retningen for den fremadrettede udvikling af dansk turisme, som både er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig, og opstiller samtidig pejlemærker for, hvor erhvervet skal være i 2030.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil med afsæt i National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og evalueringen af turismepuljen 2019-2021 understøtte en bæredygtig vækst i dansk turisme, der skal fastholde dansk turisme på vækstsporet via et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt turismeerhverv. Bestyrelsen åbner derfor for ansøgninger til en pulje på 54 mio. kr., der er målrettet lokale og tværgående turismeprojekter.

Dorte Krak, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og administrerende direktør i Arp-Hansen Hotel Group:

”Bæredygtighed rækker videre end miljø- og klimahensyn, og det skal vi have blik for, når vi udvikler fremtidens turisme. Turisterne og destinationerne efterspørger det allerede selv, og på den måde ser vi, at hele turismebranchen faktisk drager stor fordel af, at vi sætter bæredygtighed og hensyntagen til nærmiljøet på dagsordenen i vores turismeudvikling.”

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden 2019 udmøntet i alt ca. 250 mio. kr. til godt 90 turismeprojekter. For at samle erfaringer på tværs af turismeprojekterne igangsatte bestyrelsen i efteråret 2021 en ekstern evaluering af projekter, der har fået tilskud fra turismepuljen i 2019-2021. Evalueringen anbefaler bl.a. at prioritere bæredygtighed og at sikre forankring af projekternes resultater efter afslutning.

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har afsat 54 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til lokale og tværgående turismeprojekter i 2023:

  • 43,1 mio. kr. kan alene søges af tværkommunale destinationsselskaber.
  • 10,8 mio. kr. kan søges af andre turismefremmeaktører til lokale og tværgående projekter, herunder til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. februar 2023. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger den 18. april 2023, hvorefter ansøgere får besked om tilsagn eller afslag.

Læs mere om turismeindsatsen på erhvervsfremmebestyrelsen.dk/2023-lokale-og-tvaergaaende-turismeprojekter.