Bæredygtighed: En elevator skaber social bæredygtighed

12. januar 2021

Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet, men også om lige rettigheder for mennesker. En elevator er med til at skabe social bæredygtighed ved at skabe ens vilkår for børnefamilier, ældre, handicappede og den øvrige befolkning.

Det første, du tænker på, når du hører bæredygtighed, er formentlig klimaet. Bæredygtighed er dog et begreb, der rækker bredere end bare miljøet, omend det er vigtigt emne. Social bæredygtighed er væsentligt for at få samfundet til at fungere.

Social bæredygtighed handler om at skabe lige vilkår, uanset hvilken befolkningsgruppe der er tale om. Det handler om, at der skal være plads til alle, og at alle skal have lige muligheder – ikke bare i forhold til job og uddannelse, men også i forhold til dagligdagen.

En elevator er således et vigtigt element i forhold til social bæredygtighed på samme måde, som handicapvenlige toiletter og parkeringspladser er det. Alle skal kunne bevæge sig i det offentlige og private uden besvær.

Elevatorer skaber lige adgang for alle

Hos det bæredygtige elevatorfirma MinElevator er den sociale bæredygtighed et centralt emne, som er dybt forankret i virksomheden. Alene i Danmark er der flere end 40.000 opgange i etageejendomme, som ikke har en elevator.

Ved at bidrage til, at der er mulighed for at installere en elevator i alle etageejendomme, er virksomhed med til at bidrage til, at forskellene i den sociale bæredygtighed udlignes, da elevatorer er med til at skabe lige adgang for alle.

Det skal være muligt at komme til og fra boliger, uanset om man sidder i kørestol, har børn eller er gangbesværet. En elevator styrker livskvaliteten for alle personer – også dem, der ikke er gangbesværet.

Trappen er en barriere for visse befolkningsgrupper

Mange borgerer har vanskeligt ved at komme til og fra deres lejlighed i etageejendomme, hvor der ikke er elevator. På den måde kan trappen være med til at danne en barriere for visse befolkningsgrupper.

Det er ikke kun ældre, handicappede og personer med gangbesvær, som har vanskeligt ved at tage trappen. Børnefamilier, som skal op ad trappen med indkøbsposer, børn og barnevogne har også vanskeligt ved at komme til og fra lejligheden.

Samtidig er en elevator med til at gøre, at ældre, som har boet samme sted i det meste af deres levetid, ikke er nødsaget til at flytte, fordi de ikke længere er i stand til at tage trappen. Syge, ældre, gangbesværede, handicappede, børnefamilier og alt derimellem ved få nemmere ved at komme igennem dagligdagen, når der er en elevator i ejendommen.

En elevator øger livskvaliteten for beboerne

I bund og grund er en elevator med til at øge livskvaliteten for de borgere, som ikke har mulighed for at bruge trappen – og som følge af sygdom eller alderdom er nødt til at finde et andet sted at bo.

Det handler om social bæredygtighed. Lige adgang bør være et grundprincip i vores samfund – også hos de private ejendomsejere, som ikke er forpligtet til det. Det offentlige har erkendt, at der skal være optimale muligheder for handicappede, ældre og andre borgere, som af den ene eller anden grund ikke kan tage trapperne.

Elevatoren kan finansieres gennem et lån

Selvom det måske lyder dyrt at få installeret en elevator, er det faktisk ikke altid tilfældet. I en etageejendom, hvor lejlighederne primært udgøres af ejer- eller andelsboliger, vil det være muligt at finansiere elevatoren gennem et lån, som ejer- eller andelsforeningen opretter.

Det betyder, at omkostningerne ved at bo i boligen stiger, men det vil samtidig gøre, at prisen på boligen stiger, når den skal sælges. Der er mange fordele ved at anvende denne finansieringsform, og i sidste ende vil det i mange tilfælde være en investering, som tjener sig selv hjem.

Samtidig er det med til at udligne de sociale skel, som der kan være mellem borger uden fysiske skavanker eller handicap og de personer, som ikke kan komme til og fra boligen, fordi trapperne udgør en barriere i forhold til fremkommelighed.