Haveaffald bliver til klimavenlig og sikker fjernvarme i Silkeborg

4. oktober 2022

Grenene fra det beskårede træ, der skyggede for solen og den gamle træstub, der endelig er blevet gravet op i forhaven, bliver fra 2025 til klimavenlig fjernvarme i Silkeborg. Konsekvenserne er mere sikker forsyning, mere frihed af naturgas og mindre CO2.

Grene og træ fra private haver og fra offentlige arealer i Silkeborg Kommune vil fra 2025 blive omdannet til en mere klimavenlig og endnu mere sikker forsyning af fjernvarme.

Det er resultatet af en beslutning i Silkeborg Forsynings bestyrelse, der den 3. oktober har bestemt at udbygge fjernvarmeværket i Silkeborg Forsyning med et såkaldt biomasseanlæg, der kan omdanne have- og parkaffald til fjernvarme.

I dag forsynes omkring 53.000 forbrugere i Silkeborg Kommune med fjernvarme og varmt brugsvand fra Silkeborg Forsyning. Omkring 70 procent af varmebehovet kommer fra naturgas, som forsyningsselskabet har en klar målsætning om at udfase senest i 2030, hvor fjernvarmeproduktionen skal være CO2-neutral. De resterende 30 procent kommer i dag primært fra et solfangeranlæg samt fra en elkedel og overskudsvarme.

Biomasseanlægget vil – sammen med en elkedel mere og et varmepumpeanlæg, der også er på vej – samlet set nedbringe CO2-udledningen fra varmeproduktionen i Silkeborg med 83 procent målt fra 2015.

Derudover gør det varmeproduktionen endnu mere fleksibel. Det er nemlig vigtigt for forsyningssikkerheden, at fjernvarmen kan produceres på flere typer brændsler, pointerer formand for Silkeborg Forsynings bestyrelse, Søren Kristensen:

”Det er helt afgørende, at vi kan være fleksible i vores varmeproduktion. Energimarkederne har udviklet sig i en mildt sagt ekstrem retning, det mærker vi alle. Derfor er det en god dag for både vores fjernvarmekunder og for klimaet. Biomasseanlægget vil være med til at sikre, at vi kan levere en sikker forsyning af fjernvarme til den lavest mulige pris til vores kunder i mange år frem. Samtidig indkasserer vi en markant CO2-gevinst,” siger han.

Cirkulær fjernvarme: Aflever dit haveaffald på genbugspladsen og få varme i radiatoren
Ud over at producere fjernvarme ejer og driver Silkeborg Forsyning også kommunens fire genbrugspladser, der hvert år modtager tonsvis af haveaffald fra kommunens borgere. Haveaffaldet bliver i dag lavet om til kompost og jordforbedring samt solgt til varmeproduktion i andre kommuner.

Men når biomasseanlægget er kommet i gang, vil den del af haveaffaldet, der egner sig til varmeproduktion, i stedet blive kørt op til kraftvarmeværket i Silkeborg og brændt af i biomasseanlægget og på den måde indgå i fjernvarmeproduktionen.

Helle Gade, borgmester i Silkeborg Kommune der ejer Silkeborg Forsyning, er glad for nyheden fra forsyningsselskabet:

”Det er helt fantastisk, at vi har et visionært og fremsynet forsyningsselskab, der tænker ud af boksen for at imødekomme de udfordringer med energi, vi har lige nu som samfund. At vi snart kan tage vores eget haveaffald, køre det hen på genbrugspladsen og derefter lave klimavenlig fjernvarme ud af det – findes der noget mere lækkert end det? Der er en cirkulær tanke i det, som jeg virkelig bakker op om,” siger hun.

Silkeborg Forsynings fire genbrugspladser modtager hvert år omkring 13.000 tons have-parkaffald. Biomasseanlægget kan ikke umiddelbart brænde alt have-parkaffald af, det skal først omdannes til egnet have-parkbrændsel. Hvert år kan Silkeborg Forsyning omdanne have-parkaffald svarende til omkring 6.000 tons have-parkbrændsel. Biomasseanlægget skal bruge omkring 32.000 tons have-parkbrændsel om året, og det øvrige brændsel køber Silkeborg Forsyning i det midtjyske lokalområde. Hvis der i perioder ikke kan skaffes have-parkbrændsel nok, bliver anlægget suppleret med bæredygtig, lokal flis.

Silkeborg Forsynings affaldsafdeling arbejder på at øge mængden af egnet brændsel fra have-parkaffald, så endnu mere af borgernes træ og grene i fremtiden kan bruges til varmeproduktion. Silkeborg Forsyning mangler stadig den endelige kontraktindgåelse med en leverandør af biomasseanlægget, men forventer at kontrakten falder på plads inden årsskiftet.

FAKTA: På vej mod CO2-neutral fjernvarme

  • Biomasseanlægget indgår som en del af arbejdet med at gøre fjernvarmen CO2-neutral og styrke forsyningssikkerheden.
  • 50 MW elkedel sættes i drift i slutningen af 2022.
  • 20 MW luft til vand varmepumpe sættes efter planen i drift i slutningen af 2024.
  • Biomasseanlægget forventes i drift samtidig med varmpumpen i slutningen af 2024.
  • De nye tiltag supplerer solfangeranlægget, der blev etableret i 2016 og elkedlen, der blev etableret i 2015 samt røggaskondenseringsanlægget fra 2019.

Se mere om planerne for CO2-neutral fjernvarme på www.silkeborgforsyning.dk/co2neutralfjernvarme