Forskellige former for grøn energi: et overblik

26. januar 2021

Mange tænker på solenergi når de hører grøn energi. Men der findes mange forskellige måder at omdanne naturlige ressourcer til energi i hjemmet og på arbejdspladsen.

Nogle fungerer bedre end andre, afhængigt af hvor på kloden man er. Andre fungerer bedst i større formater, hvorfor de endnu ikke er blevet introduceret i hjemmet til privat brug.

Solenergi

Energien fra solen er den mest populære form for bæredygtig energi. Solenergi udvindes typisk igennem solceller, der kan være placeret på toppen af Hr. og Fru Danmarks tag, eller i større solcelleanlæg. Disse anlæg er oftest set i varmere lande hvor det bedre kan betale sig, fordi der er mere sol, og solen varmer mere. Solceller er dog stadig en god investering i Danmark, der betaler sig selv ind hele året.

Solcellerne er nemlig blevet klogere og bedre, og virker derfor hele året rundt, selv i Danmark hvor der af og til kan synes gråt og mørkt. En investering i solceller er en god forretning for både miljøet og ejeren, da de kan tjene sig selv ind på relativt kort tid. Solceller fungerer ved at bruge solens energi til at danne vekselstrøm, der er strøm som fungerer i stikkontakten i hjemmet.

Ikke kun solceller

Vi kan også bruge solens stråler på andre måder. Et solvarmeanlæg fanger solens stråler og omdanner disse til varme i hjemmet. Et sådan anlæg kan bruges til at opvarme boligen på en bæredygtig måde, men også til opvarmning af vand. Mange undervurderer hvor stort forbrug af varme og varmt vand mange husstande har og et solvarmeanlæg kan være en fornuftig investering for mange, igen både for klimaet og for pengepungen.

Vindenergi

Vindenergi er en anden populær ressource til bæredygtig energi. Vi bruger det meget i Danmark, da vinden er stærk ved kysten, hvor vi kan placere store vindmølleanlæg, der ikke generer i samme grad som de gør på land. Vindenergi er også en god naturlig ressource til energi, især i Danmark hvor det blæser en del – hele året rundt. Det blæser tilmed ikke så meget at der er risiko for naturkatastrofer eller lignende.

En tredjedel af Danmarks produktion af elektricitet kommer i øjeblikket fra vindmøller. Regeringens klimaplan indebærer tilmed en yderligere satsning på vindmøller, der skal bære Danmark en stor del af vejen mod at blive klimaneutral.

Bølgeenergi

Der kan også udvindes energi af vinden på andre måder. Heraf er bølgeenergi en udvindingsform der på det seneste er gået igennem stor teknologisk udvikling. I Danmark er teknologien dog stadig i udviklingsstadiet, og fire forskellige metoder prøves i øjeblikket af rundt om i Danmark.

Bølgeenergien er en meget potent ressource, der allerede er i brug mange steder rundt i verden. Dog er bølgeenergi som andre naturlige ressourcer, ikke altid lige så pålidelig som afbrænding af fossile brændstoffer. Dette skyldes at energien fra bølger bedst kan udvindes under bestemte forhold, der ikke er lige tilgængelige alle steder i verden.

Island

Island er et godt eksempel på de mange geografiske faktorer der bestemmer hvilken form for bæredygtig energi der kan udvindes forskellige steder i verden. Allerede i 2006 var landet næsten CO2 frit, og 99,9% af landets energiforbrug kom fra udvinding af grøn energi som geotermisk energi og vandkraft. Dette skyldes at landet, har adgang til store mængder af energi, der kommer fra jordens indre.

Områder med høj geotermisk aktivitet, eksempelvis geysere eller varme kilder, kan ved brug af geotermiske kraftværker omdannes til energi. Denne energi er 100% bæredygtig. Island bruger også meget vandkraft, der omdanner vandets strøm til bæredygtig energi. Vandkraft er en af de ældste måder at bruge naturen, der først blev anvendt til at male korn.